29 / 08 / 2019

No 2019. gada februāra Vidzemes Augstskolas (ViA) projekta “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” ietvaros docētāji stažējas pie dažādiem Latvijas komersantiem. Lektore Iveta Druva-Druvaskalne pieredzi gūst uzņēmumā SiA “Karšu izdevniecība Jāņu sēta”.

1

28 / 08 / 2019

Sākoties rudens semestrim, studijas Vidzemes Augstskolā (ViA) uzsāk 14 ārvalstu studenti no sešām dažādām valstīm - Spānijas, Francijas, Portugāles, Nīderlandes, Indijas un Ukrainas. 

 

b nhgb ng

 

22 / 08 / 2019

 

VPP

 

 

 

Šogad aprit 30 gadi kopš Baltijas ceļa, kad aptuveni divi miljoni Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju sadevās rokās, lai izveidotu vairāk nekā 600 kilometrus garu dzīvu ķēdi. Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieki sniedz savu ieguldījumu šī vēsturiskā notikuma turpmākā izzināšanā un skaidrošanā.

mnb
22 / 07 / 2019

Arī Vidzemes Augstskolā turpinās topošo studentu uzņemšana atlikušajās budžeta un maksas studiju vietās. Pēc 1. un 2. kārtas līgumus parakstījuši vairāk nekā 200 studētgribētāju, kas lielāko priekšroku devuši studiju programmām “Informācijas tehnoloģijas”, “Tūrisma organizācija un vadība”, “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” un “Mediju studijas un žurnālistika”. Papilduzņemšana sāksies 23.jūlijā! 

18 / 07 / 2019

2018./2019. akadēmiskajā gadā vairāk kā 130 tūrisma virziena studenti un nozares speciālisti no 3 valstīm piedalījās Interreg programmas projekta “BOOSTED” izstrādātajā kursā „Tūrisma biznesa izaugsmes veicināšana”. To kopīgi izstrādāja un īstenoja Satakuntas Universitāte Somijā, Vidzemes Augstskola Latvijā, Tallinas Tehniskā universitāte Igaunijā un Latvijas Universitāte.

rgr
08 / 07 / 2019

Sākot no 2019. gada jūlija Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros norisinās virkne docētāju profesionālās pilnveides pasākumu. No 1. līdz 4.jūlijam Tartu Universitātē notika docētāju treniņš, kura laikā uzsākts darbs pie jauna sociālās simulācijas scenārija. Tā mērķis ir sekmēt studējošo komunikācijas, konfliktu risināšanas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū.

1