Vienotas tūrisma studijas Centrālās Baltijas jūras reģiona studentiem

2018./2019. akadēmiskajā gadā vairāk kā 130 tūrisma virziena studenti un nozares speciālisti no 3 valstīm piedalījās Interreg programmas projekta “BOOSTED” izstrādātajā kursā „Tūrisma biznesa izaugsmes veicināšana”. To kopīgi izstrādāja un īstenoja Satakuntas Universitāte Somijā, Vidzemes Augstskola Latvijā, Tallinas Tehniskā universitāte Igaunijā un Latvijas Universitāte.

rgr

Projekta laikā izstrādātā mācību programma tika veidota, pamatojoties uz nozares speciālistu sniegtajām intervijām, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām. Kopumā 3 dalībvalstīs tika intervēti ap 100 nozares speciālistu. Izstrādātajā programmā ietilpst 7 mācību kursi, 32 ECTS apjomā. Aizvadītajā mācību gadā kursi tika organizēti projekta “BOOSTED” ietvaros, šobrīd visi studiju kursi ir integrēti esošajās partneru augstskolu tūrisma studiju programmās.

Projekta laikā izstrādātos mācību kursus apguva gan augstskolu pilna laika studenti, gan apmaiņas studenti. Izstrādātos mācību materiālus ieguva arī tūrisma nozarē strādājošie speciālisti. Lai iepazītos ar izstrādāto mācību materiālu “Teachers’ Guide to Tourism Curriculum Design and Delivery: Lessons Learned in the Central Baltic Area” spied šeit

Projekts “BOOSTED” tika finansēta no Interreg  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem un ilga 3 gadus.

thf