Vidzemes Augstskolas studenti dodas Integrētajā apvidus praksē uz Ogres novadu - Meņģeli

Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena un studiju programmas "Mediju studiju un žurnālistika"  studenti no 13. līdz 22. maijam aizvadīs savu Integrēto apvidus praksi Ogres novadā, Meņģelē. Prakses ietvaros studenti sakops tūrisma objektus, veidos velomaršrutus un organizēs „Muzeju nakts 2019” pasākumu.
 

Prakses laikā 23 studenti pasniedzēju Ivetas Druvas Druvaskalnes un Jura Smaļinska vadībā praktizēs studijās gūtās iemaņas dažādos uzdevumos. Studenti apsekos apkārtnes tūrisma objektus un tūrismā iesaistītos uzņēmējus, plānos iespējamos velomaršrutus dabas parka ”Ogres upes ieleja” apkārtnē, veidos velomaršrutu trašu un apsekoto objektu aprakstus, kuros iekļaus arī vietējo iedzīvotāju stāstus, kā arī iezīmēs Pērses upes izteku. k
Sestdien, 18. maijā, Meņģelē, sadarbībā ar Meņgeles pagasta kultūras darba entuziastēm Ilzi Jankunu un Ingrīdu Ķezberi, interesenti varēs piedalīties studentu organizētajā “Muzeju nakts 2019” pasākumā „Varonis mīt katrā no mums”, sasaistot to ar Rūdolfa Blaumaņa poēmas “Tālavas taurētāja” tematiku. Pasākuma ietvaros, veidojot dažādas darbīgas aktivitātes, studenti piedāvās dalībniekiem sevī sajust varoņa cienīgas īpašības. Vakara gaitā dalībniekiem būs iespēja dzirdēt un redzēt meņģeliešu stāstus par Otrā pasaules kara vēstures liecībām, ko vadīs Kaspars Kurmēns, kā arī apskatīt Vijas Linkas fotoizstādi “Kolhozu laiki bildēs”.Pasākuma noslēgumā Meņģeles tautas namā norisināsies studentu veidots teatrāls uzvedums „Tālavas taurētājs: meklējot varonību”. 
Prakses laikā studenti sadarbosies ar Ogres novada Tūrisma informācijas centru - vadītāju Elīnu Baltiņu, Meņģeles un Taurupes pagasta pārstāvjiem - pagasta pārvaldes vadītājiem Ievu Jermacāni un Jāni Stafecki, lai veiktu sakopšanas un labiekārtošanas darbus tūrisma un atpūtas objektos Ogres novada Meņģeles un Taurupes pagastos. 
Prakses noslēgumā, 22. maijā, studenti iepazīstinās Ogres novada pašvaldības pārstāvjus, Vidzemes Augstskolas HESPI pētniekus un citus interesentus ar prakses rezultātiem.

Informāciju sagatavoja:
Madara Stukmane
Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena studente,
Integrētas apvidus prakses sabiedrisko attiecību koordinatore
madara.stukmane@va.lv

Fotogrāfiju autore: M.Stukmane