Vidzemes Augstskolā veido jaunas starptautiskas maģistra programmas

 

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz 2023.gada novembrim tiks izveidotas, licencētas, aprobētas un akreditētas piecas jaunas maģistra studiju programmas angļu valodā sabiedrībai nozīmīgos studiju virzienos, sekmējot institūcijas stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti.

q

 

Vidzemes Augstskola (ViA) ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Samazināt studiju programmu (SP) fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” Nr.8.2.1.0/18/A/011 īstenošanu. Projektā laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz 2023.gada novembrim ViA tiks izveidotas, licencētas, aprobētas un akreditētas piecas jaunas maģistra studiju programmas angļu valodā sabiedrībai nozīmīgos studiju virzienos, sekmējot institūcijas stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti.

Projekta rezultātā tiks izveidotas piecas starptautiskas maģistra studiju programmas: "Mediju un informācijas pratība", "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas", "Kiberdrošības inženierija", "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība" un tūrisma studiju programma sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā. Projekta darbības uzsāktas jau pagājušajā gadā un trīs no programmām tiek īstenotas jau no 2018.gada septembra. Elektroniskā pieteikšanās studijām jaunajās studiju programmās 2019./20. akadēmiskajā gadā būs pieejama jau no 25. jūnija. Vairāk par pieteikšanos šeit: ej.uz/viamagistri2019

Jauno studiju programmu izstrādes un aprobācijas procesā plānots izmantot dažādas inovatīvas metodes un pieejas, kas veicinās kvalitatīvu studiju programmu izveidi, lai piesaistītu ne tikai vietējos, bet arī ārvalstu studentus. Studiju programmu saturs un sniegtās zināšanas atbild uz nozīmīgiem sociālekonomiskajiem, ģeopolitiskajiem un demogrāfiskajiem izaicinājumiem ne tikai reģionālā, bet arī valsts mērogā.

Projekta kopējās izmaksas ir 500 000,00 EUR, no kurām 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % Latvijas valsts budžeta finansējums.  

Papildu informācija:

Elīna Miezīte

Tālr. 26858923

E-pasts: elina.miezite@va.lv