Vidzemes Augstskolā uzstāsies Ilinoisas Universitātes komunikācijas departamenta docents Dr. Zaharijs Makdovels

Vidzemes Augstskolā oktobrī lekcijas, seminārus un radošās darbnīcas par Vikipēdijas pedagoģiju, tās mācību rīku pielietošanu praksē, kā arī informācijas pratību un tās veicināšanu sabiedrībā vadīs Ilinoisas Universitātes Čikāgā, ASV docents Dr. Zaharijs Makdovels (McDowell).

 

liu

 

Konferences – praktiskā semināra pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā” ietvaros 25. oktobrī vidējās un augstākās izglītības mācībspēki būs aicināti pilnveidot savas zināšanas un prasmes, piedaloties Dr. Z. Makdovela lekcijā “Dezinformācijas apkarošana un labākas pasaules veidošana ar Vikipēdijas palīdzību”. Docents iepazīstinās klausītājus ar savu pētījumu par Vikipēdijas pedagoģijas metožu integrēšanu mācību procesā, kas var palīdzēt attīstīt skolēnu un studentu informācijas pratību, kritisko domāšanu, digitālās prasmes, spēju atpazīt nepatiesu informāciju, sadarboties grupā, kā arī ieinteresēt uzdevumu veikšanā. Tāpat Dr. Z. Makdovels piedāvās apgūt Vikipēdijas pedagoģijas mācīšanas rīkus, lai vidusskolu un augstskolas mācībspēki varētu izvērtēt un pilnveidot to pielietojumu savās nodarbībās.

Vidzemes Augstskolas bakalaura un maģistra līmeņu studiju programmu studentiem būs iespēja apmeklēt un līdzdarboties docētāja vadītos semināros par informācijas pratības veicināšanu, tiešsaistes informācijas platformu darbību un pārvaldīšanu.

Docētāja līdzšinējā pētnieciskā darbība saistīta ar digitālās vides un  informācijas pieejamības, digitālās pratības, drošības, sabiedriskās politikas un digitālās kultūras jomām. Vairāk informācijas par Dr. Makdovela profesionālo darbību pieejams http://www.zachmcdowell.com/.

Dr.Makdovela vizīte Baltijas valstīs iespējama ar Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) finansiālu atbalstu. Tās ietvaros, no 2019.gada 18. līdz 28. oktobrim Dr. Z. Makdovels uzstāsies ar lekcijām un vadīs praktiskās nodarbības par Vikipēdijas izmantojumu pedagoģijā un informācijpratībā Vidzemes Augstskolā, Viļņas Universitātē un Tallinas Universitātē.

 

                              hgckutf