Vidzemes Augstskolā 1. novembrī sāksies ziemas uzņemšana

No 1.novembra līdz 16. janvārim Vidzemes Augstskolā (ViA) norisināsies jauno studentu uzņemšana maģistra līmeņa studiju programmās “Biznesa vides vadība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”, piedāvājot 30 valsts apmaksātas studiju vietas.

Studētgribētājiem no 1. novembra būs iespējams pieteikties maģistra līmeņa studiju programmai “Biznesa vides vadība”, pretendējot uz kādu no 15 budžeta vietām. Studijas tiks realizētas angļu valodā un, absolvējot programmu, students iegūs profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Studiju ilgums – 1,5 gadi, ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, vai 2 gadi, ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija. Maģistra līmeņa studiju programmā “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” būs iespējams pretendēt uz kādu no 15 budžeta vietām. Studijas ilgs 1,5 gadus, ļaujot iegūt profesionālo maģistra grādu virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās. Studiju programma tiks realizēta latviešu vai angļu valodā*. 

Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda pase vai identifikācijas karte (eID), augstāko izglītību apliecinošs dokuments, programmas prasībām nepieciešamie dokumenti, kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 10 eiro apmērā. Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā, ir angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B1 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams. Tāpat arī Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.

UZŅEMŠANAS PROCESS:

1. Pieteikšanās studijām elektroniski, izmantojot magistri.va.lv, 1.11.2019. - 15.01.2020.līdz plkst.15:00 (pieteikums nav jāapstiprina klātienē!)

2. Iestājpārbaudījums studiju programmas "Biznesa vides vadības" reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs - 17.01.2020., plkst.15:00.

3. Konkursa rezultāti: 20.01.2020., magistri.va.lv

4. Studiju līgumu slēgšana: 21.01.2020. - 24.01.2020., Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C205.kab.

Kopumā Vidzemes Augstskola piedāvā 16 studiju programmas sešos studiju virzienos.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C205.kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv

*Studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.