Triju augstskolu konsorcijs izveidojis jaunu doktorantūras programmu

Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un Ventspils Augstskola 2020. gada 5. februārī  saņēma licenci un no šā gada septembra īstenos doktora līmeņa studiju programmu “Ekonomika un uzņēmējdarbība”. 

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus) un pētniekus analītiskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kuri spēj radīt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un ekonomikā Latvijas, Eiropas un globālajā pētniecības telpā.

Kopīgā studiju programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizāciju pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.

”Trīs augstskolas reģionos spēj piemeklēt atbilstošāko promocijas darba vadītāju katram studējošajam un studiju procesā nodrošināt augstāko kvalitāti katrā tēmā, uzaicinot izcilākos profesorus, pētniekus, tas paver plašāku zinātnes komunikāciju promocijas darba izstrādē”, bilst studiju programmas Vidzemes Augstskolā direktore, profesore, Sociāli, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa.

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektore, profesore un programmas  direktore Rēzeknē, Iveta Mietule norāda, ka triju augstāko izglītības iestāžu sadarbība ļaus nodrošināt kvalitatīvas studijas un vispusīgu atbalstu doktorantiem promocijas darba izstrādē.

Studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” Vidzemes Augstskolā ir pieejamas 5 budžeta vietas, bet studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” pieejamas 2 budžeta vietas. 

Pieteikties studijām varēs no 29. jūnija līdz 20.augustam, darba dienās plkst. 10:00 - 13:00 Vidzemes Augstskolā, Cēsu iela 4, C205.kab.

Vidzemes Augstskola piedāvā 17 programmas Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.