Studiju kvalitātes pilnveidei Vidzemes Augstskolā uzsāk studiju rezultātu un izmantoto metožu kartēšanu

Projekta “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” (Nr.8.2.1.0/18/A/011 ) ietvaros 4. septembrī Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās pirmais darba seminārs par studiju rezultātu, izmantoto mācīšanās un novērtēšanas metožu lietojumu docētājiem, kuri iesaistīti jauno maģistra studiju programmu īstenošanā.

1

Darba seminārā docētāji guva ieskatu kartēšanas metodikā, diskutēja un apmainījās ar praksēm, ko izmanto ikdienā.

“Tā bija svarīga informācija un laba pieredze. Apguvām metodes, ko izmanto studiju rezultātu kartēšanā. Manuprāt, šis seminārs noteikti palīdzēs veidot augstas kvalitātes studiju aprakstus maģistrantūrā,” atzīst ViA pētnieks Mohcine Boudhane.

Studiju rezultātu un izmantoto metožu kartēšana ir viena no jauno studiju programmu aprobācijas aktivitātēm un tā palīdz ilustratīvi pārskatīt studiju kursos izmantotās metodes, lai ieviestu jaunas pieejas, kas padara studiju procesu aizraujošāku, pilnveidojot studiju kvalitāti.

Darba semināra un projekta vadītājs Mikus Dubickis atzīst, ka docētāji jau intuitīvi parasti pārskata studiju kursos izmantotās pieejas.

“Izstrādātā metodika šobrīd to ļauj paveikt strukturētā veidā un izmantojot ne tikai informāciju no grāmatām, zinātniskajiem rakstiem u.c. sekundārajiem informācijas avotiem, bet arī, izmantojot kolēģu atziņas un pieredzi,” tā Mikus.

Projekta ilgtspējas nodrošināšanas ietvaros izstrādātā un ieviestā metodika turpmāk tiks izmantota visās ViA studiju programmās.

Projekta rezultātā tiks izveidotas un aprobētas piecas starptautiskas maģistra studiju programmas: "Mediju un informācijas pratība", "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas", "Kiberdrošības inženierija", "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība" un tūrisma studiju programma sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā,  sekmējot institūcijas stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti.

Projekta kopējās izmaksas ir 500 000,00 EUR, no kurām 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % Latvijas valsts budžeta finansējums.  

Projekts īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar  Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Vairāk par projektu lasi šeit