Produktivitātes treneris no Apvienotās Karalistes vada semināru Vidzemes Augstskolā

Džims Hetertons (Jim Hetherton, Apvienotā Karaliste) jau vairāk nekā 30 gadus strādā par produktivitātes treneri, un savas karjeras laikā ir apceļojis pasauli, palīdzot veicināt produktivitāti teju 100 000 cilvēkiem dažādās darbības jomās un vadības līmeņos. Trešdien, 24. aprīlī, Dž. Hetertons dalījās savā pieredzē ar Vidzemes Augstskolas darbiniekiem, studentiem un citiem interesentiem.

1

 

Produktivitātes trenera mērķis ir ļaut vadībai un personālam nodrošināt pareizo zināšanu un prasmju kopumu, kā arī ieteikt rīkus, lai cilvēki efektīvi spētu atbildēt uz ikdienas izaicinājumiem profesionālajā vidē, veicinot indivīdu un līdz ar to arī uzņēmumu un organizāciju produktivitāti.

Semināra laikā produktivitātes treneris uzsvēra stresa vadības nozīmi, dalījās ar pieredzi efektīvas komunikācijas veidošanai darba vidē, kā arī neformālā gaisotnē apmeklētājiem deva piemērus ar aktivitātēm, kas palīdz apzināti plānot savu laiku efektīvāk. Tostarp  tika runāts par pārlieko mobilo tehnoloģiju lietošanu, e-pastu izmantošanu, darba vides faktoriem u.c. aspektiem, kas ietekmē to, cik rezultatīvi indivīdi spēj būt savā darba vietā.

Lekcijas notika EK finansētā projekta Erasmus+ ietvaros.