Pērses izteku meklējot – ģeogrāfija un vēsture vienuviet

Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena un  studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” studenti no 13. līdz 22. maijam jau astoto gadu pēc kārtas dosies Integrētajā apvidus praksē. Šogad tā norisināsies Ogres novadā. Prakses ietvaros studenti plāno paveikt vairākus uzdevumus, kā vienu no tiem - atzīmēt Pērses upes sākumu ar norādi - „Šeit sākas Pērse”. Taču vēl pirms prakses norises sākuma, Vidzemes Augstskolas Integrētās apvidus prakses koordinatore Iveta Druva-Druvaskalne,  veicot teritorijas izpēti, upītes gultnē atrada Otrā pasaules kara militāro liecību – mīnmetēja munīcijas lādiņu.

Lai arī pamatizpētes teritorija Integrētās apvidus praksei būs Ogres upes ieleja, arī šogad ir iecere turpināt aizsākto tradīciju – iezīmēt kādu Latvijas upes sākumvietu. Par upes izteci-sākumvietu daudzkārt ir bijuši strīdi un diskusijas. Upes sākumvieta var būt kāds avots, tērcīte, purvaina vieta, ezers, divu upju satece utt. Vidzemes Augstskolas studenti iepriekšējo prakšu laikā iezīmējuši Gaujas, Amatas un Aiviekstes upju iztekas. Šogad plānots izpētīt Pērsi, kura uzskatāma par līdzvērtīgu simbolu kādreizējam Daugavas Staburagam. Pērses ūdenskritums un upes kanjonveidīgā lejteces daļa līdz pat 1965. gadam, kad uzcēla Pļaviņu HES, tika uzskatīta par vienu no Latvijas ainaviski skaistākajām, Latvijas apceļotāju bieži apmeklētajām vietām.

Dažādos informācijas avotos ir ziņa, ka Pērses izteka atrodas Kārdeces mežos, Ērgļu novada Sausnējas pagastā. Uzsākot izpēti, Vidzemes Augstskolas lektori Iveta Druva-Druvaskalne un Juris Smaļinskis  veica dažādu karšu izpēti. Pērses iztekas virtuālos meklējumos tika iesaistīts upju pētnieks un interneta vietnes Upes.lv veidotājs Aigars Liepiņš, kurš  lektoriem atsūtīja 1908. gada kartes fragmentu, kas palīdzēja pēc reljefa atpazīt  Pērses potenciālo sākuma vietu. Pēc veiktās karšu analīzes tika secināts, ka Pērses izteka varētu būt A/S “Latvijas Valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā, kādā no Kārdeces mežu kvartāliem. Izpētē iesaistījās A/S “Latvijas Valsts meži” vecākā vides plānošanas speciāliste Maija Ārente.  

Informāciju sagatavoja: Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena studente, studiju kursa "Integrēta apvidus prakse" sabiedrisko attiecību koordinatore, madara.stukmane@va.lv