Jānis Kalnačs atkārtoti pārvēlēts par Vidzemes Augstskolas profesoru

26. martā Latvijas Mākslas akadēmijas Profesoru padome, izvērtējot Vidzemes Augstskolas (ViA) profesora Jāņa Kalnača kandidatūru atkārtoti tikt ievēlētam profesora amatā, vienbalsīgi nolēma piešķirt profesora amatu uz sešiem gadiem mūzikā, vizuālās mākslas un arhitektūrā, vizuālajā mākslā, t.sk. glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsturē un teorijā.

Jānis Kalnačs strādā ViA kopš 1997. gada. Viņš docē bakalaura līmeņa studiju kursus "Kultūras vēsture un tūrisms", "Latvijas kultūrvēsture un tūrisms", "Baltijas kultūras vēsture", "Informācijas avoti un interpretācija", kā arī maģistra līmeņa studiju kursu "Kultūras tūrisma vadība". J. Kalnačs ir arī ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieks.

Šo gadu laikā J.Kalnačs ir vadījis daudzus bakalaura un maģistra darbus, kā arī ir bijis ViA Tūrisma un viesmīlības fakultātes dekāns.