Izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem tuvajiem, mūsu kolēģi Valdi Vīksnu mūžībā pavadot

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un Vidzemes Augstskolas kolektīvam, ilggadējo lektoru un studiju virziena Mehatronika direktoru Valdi Vīksnu pāragri mūžībā pavadot.

1

Pateicībā par studentu un skolēnu izglītošanu, degsmi un idejām, strādājot Vidzemes Augstskolā.

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds - 
Tas nezūd. Tas paliek. 
(I. Egle)