Izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā.” atvēršana

24. septembrī Latvijas Universitātes un Microsoft Latvija centrā Rīgā notika izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā.” atvēršana. 

sdf

 

Pasākumā piedalījās HESPI direktore Agita Līviņa un profesore Sarmīte Rozentāle. Pārskats veltīts svarīgai un maz pētītai problēmātikai par sabiedriskā labuma radīšanu un nosargāšanu. Nodaļas “Lauku telpas dzīvotspēja” autores ir Vidzemes Augstskolas pētnieces Sarmīte Rozentāle un Iveta Druva Druvaskalne. Vidzemes Augstskolas pētnieces strādāja radošā komandā kopā Latvijas Universitātes, Rīgas Ekonomikas Augstskolas un Saeimas analītiskā dienesta pētniekiem.