Biznesa izmēģinājuma laboratorijā laurus plūc ideja par ekskursijām purvos

No 2019. gada februāra līdz aprīlim Vidzemes Augstskolā norisinājās  B-LAB jeb Biznesa izmēģinājuma laboratorija. Tās ietvaros par labākajām tika atzīta Ilzes Ozolas ideja par ekskursijām purvos, Ingas Mauriņas-Kaļvas ideja par īslaicīgu bērnu pieskatīšanu un Haralda Siktāra ideja par darbarīku atjaunošanu.

Platforma kalpo ne tikai biznesa ideju atbalstam un izvērtējumam pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, bet tostarp tās ietvaros norisinās lekcijas ar profesionāļiem, kas sniedz ievadu uzņēmējdarbībā, pastāsta par mārketingu, pārdošanu un finansēm, kā arī veic komunikācijas treniņu ar dalībniekiem.

Arī šogad Biznesa izmēģinājuma laboratorija tika organizēta sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem no Alojas Novada pašvaldības, Altum un LIAA Valmieras Biznesa inkubatora, kas palīdzēja darba semināru realizēšanā.

"Sadarbībā ar Alojas Novada pašvaldību šī gada B-LAB uzsaukums tika vienlaikus realizēts gan Vidzemes Augstskolā, gan arī Alojas Novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” (Ungurpilī), dodot lielāku ieguvumu plašākam interesentu lokam - būt sagatavotiem un iedrošinātiem piedalīties pašvaldības uzņēmējdarbības uzsākšanas grantu konkursos vai tālāk attīstīt savu biznesa ideju LIAA Valmieras Biznesa inkubatorā," uzsver ViA Zināšanu uun tehnoloģiju centra direktors Kaspars Osis.

Dalībnieki sniegumu vērtēja Alola novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, LIAA Valmieras Biznesa inkubatora direktors Jurģiis Priedītis un Altum Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla.

B-LAB mērķis ir veicināt studentu interesi par uzņēmējdarbību un savu biznesa ideju attīstību, nodrošinot tam nepieciešamo konsultatīvo un infrastruktūras atbalstu, tādējādi veicinot inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību reģionā.