18 / 09 / 2017

Arī šogad skolēniem no Vidzemes reģiona ir iespēja apmeklēt Vidzemes Augstskolā notiekošo “Mehatronikas skolu”. Tā ir iespēja iepazīties ar mehatronikas jomu un mehatroniķa profesiju. Mehatronikas skoliņa ir atvērta Vidzemes reģiona 9. līdz 12.klases skolēniem

15 / 09 / 2017

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Vidzemes Augstskolas konkursā tika saņemti 4 pieteikumi un visi apstiprināti –

“Lietu Interneta elementu dinamiska trīsdimensiju vizualizācija papildinātās realitātes režīmos āra apstākļos” (“IoT elements dynamic 3D visualization in outdoor augmented reality modes”) (asoc.prof. Arnis Cīrulis);

“Latvijas tūrisma intelekts” (“Tourism Intelligence Latvia”) (doc. Andris Klepers);

“Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija” (“Leveraging ICT product innovations by enhancing codes of modern art”) (doc. Ieva Gintere);

“Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: nākamās paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (“Integrated Design of Techo-Social Systems: Next Generation of Tourism Monitoring in Latvia”) (Iluta Bērziņa).

14 / 09 / 2017
ViA ERAF projektu logo ansamblis

Reaģējot uz izmaiņām globālajā un nacionālajā darba tirgū, kā arī stiprinot Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, Vidzemes Augstskola (turpmāk ViA) laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2020. gada martam īsteno divus Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) projektus, ar kopējo vērtību vairāk nekā viens miljons eiro.

13 / 09 / 2017

Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 29. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka Zinātnieku nakts ietvaros piedāvās apmeklēt diskusiju, iepazīt slavenu zinātnieku sasniegumus u.c.

12 / 09 / 2017

Vidzemes Augstskolā atsākas nesen atjaunotā vieslekciju programma “Smart Lunch”, kas interesentus gaidīs jau otrdien, 19. septembrī, aicinot klausīties ViA absolventa, Radio Tev programmu direktora, reklāmas aģentūras “80ART” līdzīpašnieka Andra Jurgas un reklāmas aģentūras “80ART” līdzīpašnieka Toma Berga stāstījumā par to, ar ko tad komunikācija atšķiras no komunikācijām?

06 / 09 / 2017

Šo gadu Valmieras IT uzņēmums “Wunder Latvia” uzsāka ar apņemšanos rūpēties, lai Vidzemes Augstskolas (ViA) Inženierzinātnes fakultātes (IF) ēkā visa gada garumā būtu pieejams dzeramais ūdens. Kopš gada sākuma ViA IF studenti, darbinieki un viesi veldzējušies ar 530 litriem ūdens un arī jaunajā studiju gadā ikviens varēs uzturēt savu ķermeni un prātu možu.