Vebinārs “Komunikācijas grābekļi, uz kuriem varējām arī neuzkāpt: Latvija un COVID-19 radītā krīze”

Trešdiena, 13. Janvāris

Lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar galvenajiem secinājumiem, kas radušies Valsts pētījumu programmas “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” piektajā darba pakā “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība: COVID-19 un nākotnes krīžu pārvarēšanas modelēšana”, 13.janvārī 15:00 – 16:30 pētnieku grupa organizē tematisku vebināru.

Vebinārā tiks aplūkotas sekojošas tēmas:

  • sabiedrības uzvedība un pārvaldība krīzes laikā;
  • tiesību normas un to piemērošana;
  • Latvijas ilgtermiņa stratēģija un stratēģiskā komunikācija;
  • sociotehnisku sistēmu modelēšana un tās pielietojums komunikācijā un pārvaldībā;
  • valsts ārējā komunikācija un starptautiskais tēls;
  • valdības un institūciju komunikācijas efektivitātes izvērtējums.

Papildus materiāls ieskatam vebināra tematikā ir pieejams šeit.

Tiks nodrošināta pasākuma tiešraide. 

Webex saite: https://va.webex.com/va/j.php?MTID=m50d222c79c3d8aae3a73843bbf0c48e3

Saite uz video ViA mājaslapā - https://va.lv/lv/zinatne/projekti/dzive-ar-covid-19-novertejums-par-koronavirusa-izraisitas-krizes-parvaresanu


Saite uz video Youtube platformā - https://bit.ly/2MX6zWm 


Vebinārā piedalīsies: Ieva Bērziņa, Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Vineta Silkāne, Zigurds Zaķis, Ginta Majore, Mairita Zaķe, Māris Andžāns, Vineta Kleinberga, Karina Palkova, Klāvs Sedlenieks, Ivars Austers, Toms Ķencis.

Moderators: Gatis Krūmiņš