Starptautiska zinātniski praktiskā konference"Biosfēras rezervāts: Tad.Tagad.Turpmāk".

Ceturdiena, 30. Novembris

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu
jubilejas zinātniski praktiskā konference“Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”

Informācija sekos.