Starptautiska zinātniski praktiskā konference"Biosfēras rezervāts: Tad.Tagad.Turpmāk".

Ceturdiena, 30. Novembris

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī ticis iekļauts starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties uz divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī klausīties vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Konferencē aicinām piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki aicināti piedalīties piecās tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā (1. decembrī) dalībnieki laipni aicināti piedalīties izziņas braucienā un izvēlēties vienu no diviem maršrutiem Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā: Sedas purva daba un cilvēki / Kultūras mantojuma iepazīšana: cilvēks, darbs un kultūra Naukšēnu pusē.

Dalību izziņas braucienos lūdzam pieteikt, aizpildot reģistrācijas anketu.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Ziņojumu daļā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu valodas.

Konference ir bezmaksas.

Izziņas braucienu maksa - 8 EUR.

Konferences programma.

Kontakti: hespi@va.lv

2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī

Vidzemes Augstskolā

Valmierā, Cēsu ielā 4