Seminārs par jaunām pētījumu metodēm

Trešdiena, 15. Maijs

Vidzemes Augstskolā notiks zinātniskais seminārs par jaunām digitālo iespēju  radītām pētījumu metodēm
Norises laiks: 15.maijs plkst. 16:00
Norises vieta: 229. telpa, Cēsu iela 4.
Jaunās zināšanas būs noderīgas tiem, kas gatavo jaunus projektu pieteikumus pēcdoktorantu, LZP, SAM1111 un citās pētījumu programmās.

1. Ievads. Mākslīgais intelekts (AI) un māšīnmācīšanās (ML) jēdzieni.

2. Izaicinājumi praktiskā ML realizācijā sociālās zinātnēs
/ Introduction to applied machine learning, machine learning challenges
in social sciences domain " - Viktors Zagorskis,

3. Machine learning and data analysis" - Mochine Boudhane

4. "Machine learning and Artificial Intelligence for support of the
complex systems research" - diskusija