HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena

Ceturdiena, 19. Septembris

Ielūdzam visus interesentus piedalīties HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienās rudens semestrī, kas ļaus izzināt pētniekiem aktuālus jautājumus. 19. septembrī, laikā no 14.00 līdz 16.00, Vidzemes Augstskolas rekors Gatis Krūmiņš vadīs diskusiju par ViA nākamās stratēģijas pozicionējumu un zinātnes loma tajā. 

Informācija par katru diskusijas tēmu atrodama HESPI mājas lapā: http://hespi.lv/lv/pasakumi.