Vidzemes Augstskolas Ziemas izlaidums'19

FOTOGRĀFS: ROBERTS ĀBOLTIŅŠ

16. februārī savu studiju ceļu Vidzemes Augstskolā noslēdza 50 koledžas, bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi. Lepojamies ar ikvienu no jums un novēlam arī turpmākos panākumus!