ViA Vasaras izlaidums '18

FOTOGRĀFS: ROBERTS ĀBOLTIŅŠ

22. jūnijā norisinājās 19. Vidzemes Augstskolas izlaidums, kurā diplomus saņēma 118 jaunie speciālisti studiju virzienos Biznesa vadība, Tūrisms un atpūta, Mehatronika, Būvniecība, Komunikācija, mediji un pārvaldība, Informācijas tehnoloģijas.

Diplomu ieguva 89 bakalaura studiju programmu absolventi, 17 – maģistra un 12 - pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu absolventi.