ViA uzņem ārvalstu studentus

Sākoties rudens semestrim, studijas Vidzemes Augstskolā (ViA) uzsāk 14 ārvalstu studenti no sešām valstīm - Spānijas, Francijas, Portugāles, Nīderlandes, Indijas un Ukrainas. Laikā no 27. līdz 31. augustam ViA noris iepazīšanās nedēļa, kuras ietvaros apmaiņas studenti satiek savus mentorus - ViA studentus, kuri palīdz iejusties augstskolā un izzināt studiju procesu, studenti tiek iepazīstināti ar augstskolu, ViA vadību, docētājiem, Valmieru un tās tuvāko apkārtni, piedalās lekcijās un studentu rīkotos pasākumos.